Úřední deska

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

» » 2. březen 2017

Zápis dětí do l. třídy pro školní rok 2017 – 2018 se koná v budově školy v přízemí v 1. třídě

dne 4. dubna 2017 /úterý/ v době od 10.00 do 17.00 hod.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění zákona č. 230/2016 Sb., s účinností od 1.1.2017 § 34a upozorňujeme zákonné zástupce na povinnost předškolního vzdělávání, která se pro školní rok 2017/2018 vztahuje na děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012.

Rodiče k zápisu přinesou:
1/ rodný list dítěte
2/ doklad o trvalém bydlišti / občanský průkaz/
3/ kartu zdravotní pojišťovny dítěte

Rodiče podají zapisujícímu učiteli důležité informace o zdravotním stavu a vlastnostech dítěte, které mohou podstatným způsobem ovlivnit jeho budoucí školní práci.

Informace_pro_zákonné_zástupce_dítěte_v_době_zápisu.doc

Upozornění: Zájemci se mohou 4.4.2017 v době od 9.45 do 11.20 hod. přijít podívat na průběh vyučování v 1. třídě.

V Mýtě dne 2. března 2017