Školní akce

Filmový festival Jeden svět

» » 9. duben 2017
  • 5.4.2017

Vrámci EVVO jeli žáci 8. a 9. třídy na filmový festival Jeden svět pořádaný organizací Člověk v tísni. Film je nazvaný Zemřít pro design a popisuje problematiku současné společnosti-recyklace, nadbytek odpadu, dopad na životy lidí a životní prostředí.