Školní akce

Jarní dílny

» » 17. duben 2017
  • 10.4.2017

V pondělí 10.4. 2017 proběhly Jarní dílny pro děti s rodiči. Vyrábělo se na čtyřech stanovištích. Všichni příchozí si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Akce se zúčastnilo i několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a několik dětí z mateřské školky (sourozenci našich žáků). Pracovní a přátelská atmosféra byla natolik silná, že vtáhla do kreativní činnosti i ty rodiče, kteří zpočátku jen přihlíželi. Po celou dobu trvání jarních dílen byla pracovní místa zaplněna a spokojení návštěvníci si odnášeli svá díla a jistě i plno zážitků z tvůrčího odpoledne.