Úřední deska

Deskové hry

» » 9. září 2017

Chcete si rozvinout své logické myšlení, postřeh, paměť, matematické dovednosti a zároveň se pobavit, zasoutěžit si a prožít odpoledne se svými kamarády? Přijďte na kroužek Deskové hry.
1. st. – ST 13:20 – 14:52 hod.
2. st. – ČT 13:20 – 14:50 hod.