Úřední deska

Kandidáti navržení do školské rady 2018-19

» » 6. listopad 2017

Kandidáti navržení do školské rady 2018-2019 za zákonné zástupce žáků:

  • pí Helena Hrachovcová, bytem Mýto
  • pí Hana Jedličková, bytem Mýto
  • p. Petr Mitošinka, bytem Mýto
  • pí Hana Veverková, bytem Holoubkov

Volby proběhnou dne 22.11. 2017 při třídních schůzkách.