Úřední deska

Organizace přijímacího řízení na střední školy

» » 21. leden 2018

Organizace přijímacího řízení na střední školy

- do 31.1. zveřejní ředitelé SŠ seznam oborů, které se budou otevírat ve školním roce 2018/2019

- podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení do 1.3.

- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky – maturitní čtyřleté obory – proběhne 12.4. (škola uvedená na přihlášce na prvním místě) a 16.4. (škola uvedená na přihlášce na druhém místě), podobně je to se zkouškami na víceletá gymnázia – termíny jsou 13.4. a 17.4.
- náhradní termín při omluvené absenci je 10.5. a 11.5.

- Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dní od rozhodnutí o přijetí na školu, kam uchazeč nastoupí
- nenechávejte odevzdání přihlášek na poslední chvíli