Úřední deska

Nový InfoModul (osobní stránky žáků) - část 1.

» » 31. leden 2018

Vážení rodiče, žáci a další, kdož využíváte stávající osobní informační stránky žáků.

od 1. února dojde ke spuštění nového InfoModulu, který přináší několik změn. Krom snazší správy a širších možností při vydávání zpráv, což je záležitost spíše pro administrátory a učitele, by se přímo z Vašeho pohledu mělo jednat zejména o přehlednější systém. Nabídne podstatně lepší strukturování zpráv, jejich rozdělení do několika logických skupin, jejich barevné rozlišení a více informací o samotné zprávě. Při správném používání také nabídne funkci zvýraznění nepřečtených zpráv.

Podstatným prvkem infostránky žáka se stává interaktivní kalendář. Ten kromě standardního zobrazení dnů a svátků nabídne také zobrazení prázdnin a případného vyhlášeného ředitelského volna. Všechny volné dny, kdy nebude probíhat vyučování, budou zobrazeny jako víkendy, to znamená s červeným podbarvením. Najedete-li myší nad příslušný den, ukáže se Vám v bublině název svátku, prázdnin, či informace o ředitelském volnu. Stejně tak, kliknete-li na takový den, zobrazí se Vám tyto informace jako události pod kalendářem. Na obrázku níže tento případ vidíte u jednodenních pololetních prázdnin v pátek 2. února.

Přímo do kalendáře mají učitelé možnost vydávat tři typy zpráv, které se pro každý den sčítají, je-li jich více stejného typu, a v kalendáři se ukáže jejich počet, tak jak je vidět na obrázku níže.

Tři typy zpráv jsou:

  1. Domácí úkoly: Číslo je podbarveno žlutě, ukazuje celkový počet domácích úkolů vydaných pro tento den.
  2. Požadavky: Číslo je podbarveno fialově, ukazuje celkový počet požadavků pro tento den. Může se jednat například o různé žádosti třídních učitelů.
  3. Události: Číslo je podbarveno modře, ukazuje celkový počet událostí vydaných pro tento den. Událostí může být exkurze, třídnická hodina, výlet nebo třeba dřívější konec vyučování.

Kliknutím na den v kalendáři se pod kalendářem rozbalí všechny zprávy, které k němu náleží. Opět graficky rozděleny do uvedených tří skupin s barevným rozlišením, jak je vidět níže. Zprávy jsou řazeny sestupně od nejnovější, přičemž pokud byla některá starší zpráva učitelem opravena, zařadí se opět nahoru s poznámkou „upraveno“.

Na obrázcích, i když jsou dost zmenšené, je možno vidět, že některá čísla jsou červeně orámována. Týká se to těch, které přibyly od doby, kdy jste na daný den v kalendáři klikli naposledy. Tedy o nové zprávy. Jestliže jste zprávy na některý den již přečetli, červený rámeček zmizí. Vydá-li však učitel na tento den zprávu další, příslušné číslo skupiny se navýší a opět červeně orámuje, abyste věděli, že něco nového přibylo.

Kromě zpráv do kalendáře mohou být i nadále vydávány zprávy hromadně pro třídu i osobně pro konkrétního žáka. Nyní jim říkáme „trvalé“, protože jejich zobrazení je stálé a mimo kalendář. Uvidíte je kdykoliv na stránku vstoupíte, opět v pořadí sestupně od nejnovější tak, jak byly vydávány či pozměněny.

Zcela nakonec se rovněž trvalou formou, ale barevně odlišně a odděleně od trvalých zpráv, budou zobrazovat absence. Na rozdíl od starého systému se vám nyní ukáží pouze záznamy absencí z těch dnů, kde figuruje jméno dotyčného žáka. Nebude jich tedy nyní příliš mnoho.

Když kliknete na kalendář, trvalé zprávy se schovají, aby nebylo zpráv v jednom okamžiku na obrazovce příliš mnoho. Kliknutím na tlačítko „Trvalé zprávy“ pod kalendářem

… se z kalendáře dostanete zase na trvalé zprávy a absence. Také trvalé zprávy umí zobrazit, co je od Vaší návštěvy nového a to přímo v uvedeném tlačítku. V něm se nachází počítadlo trvalých zpráv celkem a za lomítkem počítadlo těch nových z nich. Jestliže nějaká nová trvalá zpráva přibude, objeví se v počítadle tlačítka příslušné číslo. Tuto identifikaci uvidíte pouze při vstupu na stránku, protože trvalé zprávy se vám zobrazují rovnou. Když kliknete kamkoliv jinam, označí se za již přečtené.

****

Tolik úvodem k novému systému, který bude aktivován od zítřka, t.j. od 1. února. Za sebe spolu se všemi zaměstnanci ZŠ Mýto doufám, že se Vám nový systém bude zamlouvat.

Aby nebylo příliš mnoho informací najednou, vydám dnes někdy v pozdějších hodinách další článek k přihlašování a aktivaci uživatelského účtu. Komentáře jsou samozřejmě zapnuty a na co bude třeba, se ptejte. Díl 2 – přihlašování a aktivace účtu .

Příjemný den,
Radim Hrbáč
administrace webu

Vložit komentář:
 
Administrátor si vyhrazuje právo zasáhnout vůči nevhodným příspěvkům.