Úřední deska

Nový InfoModul - část 2. - přihlašování a vytvoření účtu

» » 31. leden 2018

Tento článek navazuje na 1.část , která se věnovala popisu prostředí InfoModulu. Nyní se podíváme na způsob přihlašování a zejména na vytvoření účtu, který vstup na osobní stránku žáka umožní.

Každému nově příchozímu žákovi bude stejně jako dosud přiděleno náhodně vygenerované heslo, které bude sloužit jako prvotní pro aktivaci účtu. Stávajícím žákům jako prvotní heslo poslouží to, které obdrželi dříve, platí tedy heslo původní. Kdo z rodičů či z žáků si ho nepamatuje, může se obrátit na třídního učitele, který toto původní heslo žákovi znovu předá.

Vstup do nového InfoModulu bude z odkazu „Pro rodiče“, čili z adresy: http://www.zs-myto.cz/modul/ .

Zatímco dříve jako přihlašovací jméno sloužilo jednotně slovo „info“, nyní je nutno zadat žákovo jméno ve formátu „Příjmení Jméno“, například: „Žák Jan“. Používají se počáteční velká písmena, diakritika i mezera. U vícejmenných tvarů je nutno zadávat jména v pořadí, jak jsou zapsána v třídním výkazu (přihlašovací jméno v tomto tvaru obdržíte spolu s heslem). Po zadání prvotního – aktivačního – hesla se spustí Průvodce, který Vás v 7 krocích provede aktivací.

Proč je nutno účet aktivovat? Ve starém systému to potřeba nebylo, protože bylo celkem lhostejné, kdo na stránku přistupoval a všichni oprávnění tak mohli žákovu stránku navštěvovat společně. Nový systém ale umožňuje velmi důležitou funkci zvýrazňování nových nepřečtených zpráv, protože bez toho by byl hlavně kalendář zanedlouho nepřehledný. Novou zprávu mohou učitelé vydat dnes na konec měsíce a zítra třeba na pozítří, tedy napřeskáčku. Stejně tak mohou přidat další zprávu ke zprávě už vydané, např. další domácí úkol, a toho, že se v kalendáři pouze změnilo číslíčko, by si těžko někdo všiml. Zvýrazňování nových zpráv je proto velmi důležité. Zejména pro žáky, kteří v InfoModulu mohou mít důležitou pomůcku ve formě jakéhosi plánovače.

Aby bylo možno zprávy každému uživateli (žákovi, zákonným zástupcům) zvýrazňovat podle jeho návštěv, nemohou už stránku navštěvovat všichni z jednoho účtu. Je nutno vytvořit účet pro každého zvlášť, aby systém mohl každému zvlášť podle jeho návštěv nové zprávy označovat. Nejsnazší cestou se ukázala právě forma Průvodce s prvotním heslem. Průvodce lze pomocí prvotního hesla spustit tolikrát, dokud nejsou zaktivovány všechny 3 možné účty: 1 pro žáka a 2 pro jeho zákonné zástupce. Kolik účtů, kdy, a jestli vůbec, si zaktivujete, je čistě Vaše věc.

Dodržujte prosím jednoduché pravidlo, že účet pro žáka je opravdu určen pouze přímo pro žáka a pro nikoho jiného. Nepoužívejte žákův účet pro vlastní přístupy, protože byste mu narušovali označování nových zpráv a mohl by něco promeškat. Jako zástupci žáka si vytvořte účet (možno až 2) pro sebe a používejte pro přístup účet svůj. Všem účtům se zobrazuje naprosto totéž a žák Vám to jistě v případě Vašeho zájmu ukáže. Není-li počet aktivací vyčerpán, je vždy možné prvotní heslo (aktivační) znovu použít k opětovnému spuštění Průvodce aktivací.

Průvodce:

  1. krok: Prohlášení o ochraně osobních údajů atd. Ničím zajímavý, formálně nutný krok.
  2. krok: Volba typu účtu. Zde označujete, jaký účet právě aktivujete.
  • První možností je, že jste žák a aktivujete účet pro sebe (bude automaticky načteno žákovo jméno, později bude sloužit k podpisům, proto byste měli dodržet, že tento účet je pouze pro žáka.
  • Druhou možností je, že jste rodič a aktivujete účet pro žáka, jelikož je třeba z nižších ročníků a aktivaci by sám nezvládal.
  • Třetí možností je, že aktivujete účet pro sebe a budete ho používat vy sami jako zákonní zástupci žáka. Účet pro žáka lze aktivovat pouze jeden (ať už volbou „jsem žák“, anebo volbou „jsem zástupce a aktivuji pro žáka“), tento typ účtu je možno aktivovat dvakrát opakovaným spuštěním průvodce.
  1. krok Vaše jméno. Zadejte své jméno tak, jak chcete, aby se používalo pro podepisování zpráv. Jméno lze zadat jen jednou, později ho nelze změnit jinak než přes administrátora! Žákovo jméno v účtu pro žáka bude vyplněno automaticky.
  2. krok Zadání emailu. Email je povinný, je vyžadován pro případ zapomenutí hesla, abyste si heslo pro svůj účet mohli obnovit. Zároveň může sloužit i pro další účely (nyní např. pro notifikace). Nezadáte-li svůj skutečný email, nebudete si moci heslo zresetovat.
  3. krok Volba funkcí. Notifikace jsou emailová upozornění na důležitou zprávu, kterou učitel vydal a rozhodl se upozornit Vás na ni pomocí automaticky zasílané emailové zprávy. Notifikace učitel používat může a nemusí, rozhodně ale nebudou chodit rutinně ke všem zprávám, pouze k těm skutečně důležitým. Další využití emailu může znamenat pro přímý kontakt, atd… Vždy pouze pro potřebu školy.
  4. krok Nové heslo. Musíte si zvolit nové heslo, které nesmí být stejné jako heslo prvotní (aktivační) ani jako heslo k ostatním dvěma účtům.
  5. krok Shrnutí.

Kliknutím na „Aktivovat účet“ bude uživatelský účet vytvořen. V případě zájmu se můžete odhlásit a aktivovat účet pro dalšího uživatele, anebo další účty ponechat prázdné. Ještě jednou ale zdůrazňuji, účet žáka ponechte vždy pouze žákovi. O svůj účet se dle svého uvážení můžete klidně i podělit s prarodiči, anebo kým uznáte za vhodné, ale berte na vědomí, že pak díky jejich přístupům nebude zvýrazňování nových zpráv fungovat správně.

Pro vstup na aktivovaný účet slouží stejná stránka – odkaz „Pro rodiče“ v menu webových stránek.

Z uvedeného vyplývá, že prvotní heslo, které slouží k aktivacím až 3 účtů k jedné a téže osobní stránce žáka, je platné stále a nejsou-li účty vyčerpány, lze ho kdykoliv k aktivaci volného účtu použít. Prvotní hesla archivuje škola.

Na toto druhé pokračování navazuje část třetí – ostatní funkce a výhledy. V případě dotazů a poznámek prosím využijte otevřenou diskuzi u 1.části .

Děkuji,
Radim Hrbáč
administrace webu