Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

» » 12. duben 2018

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 12. 4. 2018

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme
seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019:
1, 01/2018 přijat/a
2, 02/2018 přijat/a
3, 03/2018 přijat/a
4, 04/2018 přijat/a
5, 05/2018 přijat/a
6, 06/2018 přijat/a
7, 07/2018 přijat/a
8, 08/2018 odklad
9, 09/2018 přijat/a
10, 10/2018 odklad
11, 11/2018 přijat/a
12, 12/2018 přijat/a
13, 13/2018 přijat/a
14, 14/2018 přijat/a
15, 15/2018 přijat/a
16, 16/2018 přijat/a
17, 17/2018 přijat/a
18, 18/2018 odklad
19, 19/2018 odklad
20, 20/2018 přijat/a
21, 21/2018 přijat/a
22, 22/2018 přijat/a
23, 23/2018 přijat/a
24, 24/2018 přijat/a
25, 25/2018 přijat/a
26, 26/2018 odklad
27, 27/2018 přijat/a

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rovněž rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům uchazečů bude doručeno.

Seznam též zveřejněn:

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 11. dubna 2018
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy