Úřední deska

Nový souhlas k inkasu stravného ZŠ Mýto od 1.9.2018

» » 17. červen 2018

Nový souhlas k inkasu stravného ZŠ Mýto od 1.9.2018

Vážení rodiče, vážení strávníci,
v souvislosti s rušením sběrných účtů Českou spořitelnou Vás zdvořile žádáme o zajištění nového souhlasu k inkasu pro potřeby bezhotovostní platby stravného. S účinností od 1.9.2018 bude stravné školní jídelny Základní školy v Mýtě inkasováno na běžný účet ZŠ Mýto. Prosíme ty z Vás, kteří doposud měli nastaven souhlas k inkasu na sběrný účet číslo 101037291/0800, aby s účinností od 1.9.2018 změnili ve svém elektronickém bankovnictví nebo na přepážce svého peněžního ústavu souhlas k inkasu stravného na nové číslo účtu: 78-3642870247/0100. Potvrzení o povolení inkasa prosíme v papírové formě předat vedoucí školní jídelny paní Gregorové nebo zaslat e-mailem na adresu jidelna@mestomyto.cz nejpozději do 14.9.2018.