Archiv událostí

Projekt Zvíře - 2. stupeň

» » 16. duben 2011
  • 11.4. – 15.4. 2011

Minulý týden se celý druhý stupeň naší školy věnoval projektu EVVO s názvem Zvíře. Šestá třída se zabývala ochranou živočichů, sedmou nejvíce zajímali ptáci, osmáci se věnovali savcům a devátá třída velmi aktuálnímu tématu přírodních katastrof a jejich vlivu na přírodu.

V rámci projektu jsme navštívili plzeňskou zoologickou zahradu a také jsme si poslechli přednášku pana Makoně ze Záchranné stanice Rokycany.

Žáci pracovali ve skupinách, shromažďovali údaje ke svému tématu, vyplňovali pracovní listy a se zvířaty se setkávali i při běžné výuce. Výsledkem jejich snažení pak byly v šesté a sedmé třídě informační desky, v osmé a deváté PowerPointové prezentace.

V pátek se pak pochlubili svojí prací před svými spolužáky a vedením školy.