Školní akce

Projekt Voda - exkurze ŠUMAVA

» » 11. květen 2012
  • 2.5.2012

V rámci projektu Voda jsme vyjeli na výlet do NP Šumava, přesněji do okolí Srní.
Nejvíce nás zajímal Vchynicko – Tetovský plavební kanál, který v minulosti sloužil k plavení dřeva. V dnešní době slouží část kanálu jako přívod vody pro vodní elektrárnu na Čeňkově Pile.

Velmi se vydařila i vycházka krásnou přírodou podél řeky Vydry. Žáci měli za úkol sledovat okolí i informační tabule a vyplňovali pracovní listy.