Školní akce

Techmánie

» » 5. červen 2012
  • 23.5.2012

V rámci projektu Voda navštívili žáci 8. a 9. třídy Techmánii v Plzni. Prohlédli si exponáty a zaměřili se na ty, které nějak souvisí s vodou. Například co se stane po vstříknutí vody do vakua, jak pracuje tepelné čerpadlo, byl předveden parní stroj Max.
Žáci také vyplňovali pracovní listy.