Úřední deska

Rozvrh hodin všech tříd

» » 30. září 2012

Legenda:

ČJ: český jazyk
AJ: anglický jazyk
NJ: německý jazyk
FJ: francouzský jazyk
M: matematika
Inf: informatika
F: fyzika
Ch: chemie
: přírodopis
Z: zeměpis
D: dějepis
OV: občanská výchova
HV: hudební výchova
VV: výtvarná výchova
TV: tělesná výchova
TV-d: tělesná výchova - dívky
TV-h: tělesná výchova - hoši
: pracovní činnosti
SZV: sportovně-zdravotní výchova
Prv: prvouka
Přv: přírodověda
Vl: vlastivěda
PV: pracovní výchova


1. třída, třídní učitel Kasíková Martina
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
PondělíČJMHVČJ
ÚterýMČJČJVV
StředaČJMPrvTV
ČtvrtekMČJPVČJ
PátekČJPrvTVČJ

2. třída, třídní učitel Lenková Hana
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
PondělíČJ
mluvnice
MPrvTV
ÚterýČJ
mluvnice
MČJ
čtení/psaní
VV
StředaČJ
mluvnice
MPrvHVČJ
čtení
ČtvrtekČJ
mluvnice
AJMTVČJ
čtení
PátekČJ
mluvnice
MPVČJ
čtení/psaní

3.A třída, třídní učitel Kalinová Helena
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
PondělíČJMPrvHVČJ
čtení/psaní
ÚterýČJMAJPVČJ
čtení/psaní
StředaČJTVPrvMAJ
ČtvrtekČJPrvMČJ
čtení/psaní
VV
PátekČJMAJČJ
čtení/psaní
TV

3.B třída, třídní učitel Vondrášek Jiří
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
PondělíAJČJPrvMČJ
čtení/psaní
ÚterýMHVPrvČJPV
StředaMČJVVTVČJ
čtení
ČtvrtekČJMPrvAJČJ
čtení/psaní
PátekMČJAJTVČJ
čtení

4. třída, třídní učitel Matoušková Lucie
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
PondělíČJ
mluvnice
M
geometrie
ČJ
sloh
PřvVV
ÚterýČJ
mluvnice
TVMAJČJ
čtení/psaní
StředaVlPřvMVVČJ
mluvnice
ČtvrtekČJ
mluvnice
MAJČJ
čtení/psaní
TV
PátekMAJČJ
mluvnice
HVPV

5. třída, třídní učitel Kleinhamplová Dita
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
6.
od 12:30
do 13:15
PondělíAJČJMVlČJInf
ÚterýČJMVVTVČJ
StředaČJVlMČJAJ
ČtvrtekAJČJTVMHV
PátekČJPVMPřvVV

6. třída, třídní učitel Hrbáčová Lenka
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
6.
od 12:30
do 13:15
7.
od 13:20
do 14:05
8.
od 14:05
do 14:50
PondělíČJSZVMDInfF
1x za 14 dní
1x za 14 dní
ÚterýAJČJMZTV-hTV-h
StředaAJFČJMDTV-d
ČtvrtekČJMZVVVVTV-d
PátekAJMČJOVHV

7. třída, třídní učitel Kleinhampl Josef
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
6.
od 12:30
do 13:15
7.
od 13:20
do 14:05
8.
od 14:05
do 14:50
PondělíMAJČJInf
ÚterýČJMAJFZHVTV-hTV-h
StředaSZVDVVVVTV-d
ČtvrtekZČJNJMOVTV-d
PátekNJMČJAJDF

8. třída, třídní učitel Hošková Lenka
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
6.
od 12:30
do 13:15
7.
od 13:20
do 14:05
8.
od 14:05
do 14:50
PondělíChMČJAJTV-hTV-h
ÚterýČJMDFOVTV-d
StředaČJNJMZAJPČ/VVPČ/VV
ČtvrtekMChDFAJ/NJAJ/NJ
PátekZSZVČJInfHVTV-d

9. třída, třídní učitel Karlovcová Barbora
1.
od 07:50
do 08:35
2.
od 08:45
do 09:30
3.
od 09:45
do 10:30
4.
od 10:35
do 11:20
5.
od 11:40
do 12:25
6.
od 12:30
do 13:15
7.
od 13:20
do 14:05
8.
od 14:05
do 14:50
PondělíČJChMAJ/NJFTV-hTV-h
ÚterýMČJSZVHVInfZTV-d
StředaDMNJ/AJAJChVVVV
ČtvrtekMOVČJF
PátekČJZDNJ/AJAJ/NJTV-d