Školní akce

Hrad Červený Újezd

» » 29. květen 2014
  • 29.5.2014

V rámci projektu Zaniklá řemesla jsme navštívili hrad Červený újezd, ve kterém se nachází muzeum českého venkova. Expozice seznamuje s každodenním životem na venkově v období od 17. do počátku 20. století.

Viděli jsme dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem, selskými kroji a dalšími předměty lidové kultury.

Nedílnou součástí hradního komplexu jsou rozsáhlé zahrady a v nich umístěný areál venkovských staveb. Z blízka jsme si prohlédli například větrný mlýn, sušárnu chmele, zvonici, špejchar a vinný sklípek.

Exkurze nás nadchla, jen nám mohlo víc přát počasí.