Školní akce

Zajímavá exkurze

» » 18. březen 2015
  • 16.3.2015

V březnu jsme se my dívky z 9. a 8. třídy Základní školy v Mýtě zúčastnily v rámci projektu Technika a ICT – Cherchez la femme exkurze do závodu Bohemia Sekt ve Starém Plzenci.

Zde jsme se nejprve seznámily s charakteristikou výroby a základními údaji o závodu. Poté se nás ujala paní průvodkyně, která ve výrobě firmy pracovala mnoho let, takže její výklad byl velmi poutavý, doplněný konkrétními situacemi. Seznámila nás s dřívější, převážně ruční výrobou oblíbeného nápoje, viděly jsme i některé staré stroje a další potřeby. Zajímavá byla přehlídka výrobků prezentovaná malou expozicí.

Prošly jsme celý závod tzv. od sklepů až po půdu a seznámily se se současnou produkcí. Velmi se nám líbila plnící linka od sázení lahví po balení do krabic.
Ocenily jsme pracovní prostředí závodu, všude čisto, výrobu zajišťují stroje, člověk převážně kontroluje.

Některé z nás by si práci zde i dokázaly představit. A toto bylo vlastně i cílem projektu, který pro nás tento zážitek připravil.