Granty

Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

» » 24. březen 2015

Obecným cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu ve školách.

Obecného cíle programu bude dosahováno zkvalitněním výuky etické výchovy, posilováním vzdělávacích a osobnostních kompetencí učitelů a motivací ředitelů škol k zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí nebo k zavedení výuky doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova ve školách.

Projektové aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • workshopy zaměřené na téma etické výchovy
  • tvorba a realizace školních nebo žákovských projektů, včetně spolupráce s rodiči
  • inovace školních vzdělávacích programů – začlenění etické výchovy
  • nákup či tvorba pomůcek pro výuku etické výchovy