Granty

Vzdělávání, šance pro všechny

» » 20. září 2015

Výzva č.57
CZ.1.07/1.1.00/57.0674

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a v cizích jazycích na školách a rozvoj technických dovedností.

Klíčová aktivita č.1:
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cíle:
Rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. Vybavení školní dílny.

Klíčová aktivita č.4:
Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cíle:
Podpora individuálních komunikačních dovedností v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Realizace projektu: 1.7.2015 – 31.12.2015

Finanční dotace celkem 303 832,- Kč
Z toho
Strukturální fond 258 257,20 Kč
Státní rozpočet 45 574,80 Kč