Mgr. Lenka Helešicová

Od roku 2012 jsem ve funkci ředitelky školy. Na své škole mám dobrý a spolehlivý tým učitelů.

Mimo to učím matematiku a fyziku. Věnuji se práci s dětmi se specifickými vývojovými poruchami, vedu kroužek „Náprava na PC“ pro starší žáky.

Na níže uvedených stránkách si procvičíte učivo z oblasti matematiky a fyziky. Testy jsou anonymní. Dozvíte se vyhodnocení a správné odpovědi. V některých odkazech naleznete i řešené příklady nebo materiál k referátům.

MATEMATIKA TESTY

http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=blank

http://testy.nanic.cz/testy/matematika/

http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=21

http://www.ucitel.net/testy/matematika

http://www.e-matematika.cz/sbirka-prikladu/

http://www.navodarsekim.wz.cz/

http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php

https://www.zsstenovice.cz/testy/

FYZIKATESTY

http://testy.nanic.cz/testy/fyzika/

http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/testy.html

http://www.ucitel.net/testy/fyzika

http://www.ucenicko.estranky.cz/clanky/fyzika-testy.html

http://zspovrly.cz/vyuka/fyzika.html