Mgr. Dita Kleinhamplová

  • učitelka
  • 2. stupeň

Jsem třídní učitelkou 5. třídy. Vyučuji anglický jazyk v 1.,3.,4., 8. a 9. tř., prvouku ve 3. tř., přírodopis v 6., 8. a 9. tř. Jako v předchozích letech povedu dramatický kroužek. Konzultační hodiny: út-čt 7.30- 7.50.