Mgr. Jakub Král

  • učitel
  • chemie, zeměpis

V letošním školním roce vyučuji na naší škole zeměpis, chemii a tělesnou výchovu na 2. stupni. Dále pak vlastivědu (4., 5.třída) a informatiku (5., 6.třída).