Mgr. Jakub Král

  • Vyučované předměty: chemie, zeměpis
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2019/2020 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

V letošním školním roce vyučuji na naší škole zeměpis, chemii a tělesnou výchovu na 2. stupni. Dále pak informatiku v 6. třídě a v 5. třídě informatiku, tělocvik a vlastivědu, ve které jsem zároveň třídním učitelem.