Jiří Vondrášek

Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2019/2020 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Tento školní rok jsem třídním učitelem 4.B, kde učím český jazyk, matematiku a tělesnou výchovu. Dále učím matematiku v 5. ročníku a informatiku v 7. a 9. ročníku.