Jiří Vondrášek

  • Konzultační hodiny: úterý - 7:30 - 7:50
  • Vyučované předměty: 6. A - M, F, Inf, 6. B - M, F, Inf, 8. roč. - F, Inf, 9. roč. F, Inf
  • Zájmové kroužky: Pohybové hry
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2021/2022 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Tento školní rok jsem třídním učitelem 6. A, kde učím matematiku, fyziku a informatiku. Dále učím matematiku, fyziku a informatiku v 6. B a fyziku a informatiku v 8. a 9. ročníku.