Hana Koulová

  • Asistentka
  • Vychovatelka ve ŠD
Upozornění: informace dosud nebyly pro školní rok 2022/2023 ověřeny, prozatím není zaručeno, že odpovídají skutečnosti.

Asistentka v 5.A třídě.