Práce žáků

Chodba

» » 3. březen 2010

Hned po vstupu do školy vás upoutá „podmořská chodba“. Žáci nejdřív dostali za úkol ve skupinách zpracovat návrh, jak by tato chodba mohla vypadat. V návrzích se objevilo nejen téma moře, ale třeba i vesmír či prales. Mořské téma však nakonec zvítězilo.

Na vyzdobení chodby, kterou pan školník vymaloval modrou barvou, se poté 7podíleli vybraní žáci i dobrovolníci ze 4., 5., 6.,7. a 8. třídy pod vedením paní učitelky Vodičkové a paní učitelky Helešicové. Jak se vše podařilo, posuďte sami.