Úřední deska

Poděkování sponzorům naší školy

» » 21. leden 2017

Sponzorské dary naší škole poskytli:

PI W RO, s.r.o.

Accenture Services, s.r.o.

Delta-car půjčovna vozidel

Comfort sdružení a.s.

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Děkujeme.