Úřední deska

Obědy a jejich odhlašování v době nemoci dětí

» » 27. únor 2017
  • 27.2.2017

1. den nemoci dítěte jsou vydávány obědy do kastrůlků, další dny je nutné je odhlásit. Pokud k odhlášení nedojde, hradí se plná cena oběda:
děti do 10 let – 57,- Kč
10 – 15 let – 59,- Kč
starší 15 let – 60,- Kč

Obědy můžete odhlašovat na tel. čísle školní jídelny 371 656 216.