Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

» » 13. duben 2017

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 14. 4. 2017

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme
seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:
1, 01/2017 přijat/a
2, 02/2017 přijat/a
3, 03/2017 přijat/a
4, 04/2017 žádost o odklad
5, 05/2017 přijat/a
6, 06/2017 žádost o odklad
7, 07/2017 přijat/a
8, 08/2017 přijat/a
9, 09/2017 přijat/a
10, 10/2017 přijat/a
11, 11/2017 přijat/a
12, 12/2017 přijat/a
13, 13/2017 přijat/a
14, 14/2017 odklad
15, 15/2017 přijat/a
16, 16/2017 přijat/a
17, 17/2017 přijat/a
18, 18/2017 přijat/a
19, 19/2017 odklad
20, 20/2017 přijat/a
21, 21/2017 přijat/a
22, 22/2017 přijat/a
23, 23/2017 přijat/a
24, 24/2017 odklad
25, 25/2017 přijat/a
26, 26/2017 přijat/a
27, 27/2017 přijat/a
28, 28/2017 přijat/a
29, 29/2017 přijat/a
30, 30/2017 přijat/a
31, 31/2017 přijat/a
32, 32/2017 přijat/a
33, 33/2017 přijat/a
34, 34/2017 přijat/a
35, 35/2017 přijat/a

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rovněž rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům uchazečů bude doručeno.

Seznam též zveřejněn:

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 13. dubna 2017
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy