Školní akce

Odstraňujeme komunikační beriéry - beseda

» » 8. květen 2017
  • 4.5.2017

V rámci besedy se žáci 6. – 9. třídy dozvěděli o různých druzích sluchového postižení, o pomůckách, které sluchově postižení používají a seznámili se se znakovou řečí. Obsahem besedy byly i různé zajímavosti týkající se znakové řeči, či odezírání, které si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.