Školní akce

Projekt Recyklohraní

» » 10. květen 2017
  • 24. -28.4.2017

V rámci projektu žáci navštívili mýtskou vodárnu a sběrný dvůr, podíleli se na úklidu města a při hodinách se zabývali tématem recyklace ve všech předmětech.