Školní akce

Družinová noc

» » 27. červen 2017
  • 23. – 24.6.2017

V pět hodin odpoledne se sešlo před školou 26 žáků I. oddělení ŠD. Nesli si s sebou spacáky, karimatky a další výbavu na přespání, druháčci dokonce i stany, které pak společně postavili za školou.

Čekala nás stopovaná s hledáním pokladu, opékání buřtů za sokolovnou a stezka odvahy. Vše proběhlo v klidu, děti byly hodné a odcházely plné zážitků.

Moc děkuji všem zúčastněným učitelům za báječnou spolupráci, paní kuchařce za pomoc a výborné věnečky a rodičům za pomoc se stavěním stanů a za napečení dortů a jiných dobrot. Mňam!

Lenka Kuncová, Martina Kasíková, Hana Lenková, Jiří Vondrášek, Helena Kalinová, Zuzana Baxová, Radka Pražská