Granty

Vzdělávání pedagogů

» » 8. září 2017

Základní škola Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Vzdělávání pedagogů, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005291 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony PRO MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Finanční výše podpory: 648 017,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:
Mgr. Lenka Helešicová, ředitelka školy
E-mail: reditel.zs@mestomyto.cz

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost) 1 šablona = 1 absolvent 16 hodinového vzdělávacího programu DVPP (varianta inkluze není určena pro speciální školy)
II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (varianty: (varianty: Cizí jazyky) 1 šablona = 1 absolvent 56 hodinového vzdělávacího programu DVPP
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: Cizí jazyky) 1 šablona = 1 absolvent 80 hodinového vzdělávacího programu DVPP
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost) 1 šablona = 3 absolventi dvou ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové délce 20 hodin vzdělávání každého pedagoga (varianta inkluze není určena pro speciální školy)
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 1 šablona = 1 klub zábavné logiky a deskových her – 16 schůzek pro minimálně 6 žáků
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 1 šablona = 1 blok doučování – 16 hodin pro 3 žáky