Granty

Maják - síť kolegiální podpory

» » 13. prosinec 2017

DETAILY PROJEKTU
Plný název projektu:
Maják – síť kolegiální podpory
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517
Doba realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
Financování: Spolufinancován EU a z rozpočtu ČR

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastní pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

https://www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory/