Úřední deska

Nový InfoModul - část 3. - ostatní funkce a výhledy

» » 1. únor 2018

Část 1. – Nový InfoModul | Část 2. – Přihlašování a vytvoření účtu

DALŠÍ FUNKCE

Podpisy: Novou funkcí, která byla ve starém systému pouze naznačena „potvrzením o přečetní stránky“, jsou Podpisy. Pokud byla při vydání zprávy učitelem připojena žádost o její podepsání, zobrazí se Vám u příslušné zprávy tlačítko „Podepsat jako …“ a místo teček Vaše jméno, které jste zadali při aktivaci účtu.

Žádost o podpis se zobrazuje každému uživateli, tedy žákovi i jeho zákonným zástupcům, zprávu tedy mohou podepsat až tři uživatelé, případně dle obsahu ten, komu je určena. Po odkliknutí tlačítka se podpis zapíše a zobrazí se informace:

Notifikace: Tuto funkci emailových upozornění známe již ze starého systému a v podstatě nic se na ní nemění. Notifikace k vydané zprávě připojuje pedagog dle svého uvážení s ohledem na důležitost zprávy a platí, že běžné zprávy notifikovány nebudou, protože i náš mailserver má své limity. Každá běžná zpráva má jakousi základní důležitost sama o sobě, tudíž je vhodné InfoModul průběžně sledovat.

Protože nyní je při aktivaci účtu povinně vyžadován email, můžete si ihned v Průvodci notifikace vypnout, jestliže je nechcete dostávat. Později lze notifikace vypínat a zapínat v Nastavení Vašeho účtu.

Reset hesla: Může se stát, že heslo, které jste si vytvořili při aktivaci svého účtu, zapomenete. Poté je možno na přihlašovací stránce požádat o zaslání hesla nového. Zadáte-li správně jméno žáka (zákonní zástupci zadávají taktéž jméno žáka, nikoliv svoje!), k jehož stránce je váš účet vázán, ve tvaru „Příjmení Jméno“, ukáže se vám po zadání nesprávného hesla (anebo když heslo vůbec nezadáte) chybové hlášení: „Chybné údaje! Zapomenuté heslo?“

Po kliknutí na odkaz „Zapomenuté heslo?“) přejdete na reset hesla. Zde je nutno zadat Váš email, který jste uložili prostřednictvím Průvodce při aktivaci účtu, anebo později změnili v Nastavení svého účtu. Email musí být zadán, a aby Vám mohla být doručena emailová zpráva s kontrolním odkazem pro ověření, že jste o změnu hesla žádali Vy a ne kdokoliv jiný, musíte mít (přes Průvodce, v Nastavení) uložen svůj skutečně existující email.

Zadáte-li správný email, který se bude shodovat s emailem v databázi, bude Vám odeslána emailová zpráva s kontrolním odkazem. Jestliže na tento odkaz v došlém kontrolním emailu kliknete (anebo celý odkaz z mailu přesně zkopírujete, vložíte do adresního řádku prohlížeče a odentrujete) a budou se shodovat všechna kontrolovaná kritéria, dojde k vytvoření nového náhodného hesla, které Vám bude:
a) ihned zobrazeno v potvrzení o úspěšném resetu na přihlašovací stránce,
b) odesláno opět na email.

Vezměte prosím na vědomí, že doručení emailu se může z řady důvodů, z nichž některé mohou být na straně naší (náš poštovní server), jiné na straně Vaší (váš poštovní server), opozdit až v řádu hodin.

V závislosti na nastavení Vaší emailové schránky také může email skončit ve spamovém koši nebo ve složce nevyžádaných zpráv, při čekání na email proto kontrolujte i tato místa. Ověřte také, zda nemáte zcela zaplněnu poštovní schránku, takže další zprávy schránka odmítá.

Zresetovat lze pouze heslo ke konkrétnímu účtu, který byl (pomocí Průvodce) aktivován. Nelze zresetovat prvotní heslo (aktivační), které slouží k aktivaci účtu. Není účet – nemůže být zresetováno heslo. Neznáte-li prvotní heslo pro aktivaci uživatelského účtu, obraťte se prosím na třídního učitele, který prvotní hesla přiděluje.

*****

ROZVRH a HODNOCENÍ

Součástí osobní stránky žáka jsou (zcela nahoře) záložky „Zprávy“ (výchozí) a dále „Rozvrh & hodnocení“ a „Nastavení profilu“.

Po kliknutí na záložku „Rozvrh & hodnocení“ se vám v případě, že již byly do databáze uloženy známky, zobrazí jejich výčet dle školního roku a jednotlivých čtvrtletí s výpočtem aritmetického průměru na dvě desetinná místa a v závorce s čistě matematicky vycházející známkou.

Seznam známek je ukládán nově počínaje tímto čtvrtletím, protože dříve se neuchovával a známky byly každé čtvrtletí přepisovány. Nyní budete mít počínaje tímto čtvrtletím jejich kompletní výpis. Veškeré záznamy o známkách včetně ostatních údajů budou smazány poté, co bude žák ze školy vyřazen. To znamená, že opustí-li žák školu (vyjde ZŠ, přestoupí, či jinak ukončí docházku), budou z databáze kompletně smazána všechna jeho data.

V současnosti výpočet neobsahuje porovnávání průměrů žáků s vyjádřením pořadí ve třídě, ale tato funkce bude s velkou pravděpodobností dopracována.

*****

VÝHLEDY

Nový systém je na rozdíl od starého „šit na míru“ svému účelu, umožňuje tudíž průběžný vývoj a dopracovávání funkcí podle potřeb.

*****

ZÁVĚREM

Jelikož se jedná o záležitost od A-Z vytvořenou nově a testovanou pouze v omezených podmínkách „vývojové zkumavky“, tedy nikoliv v praxi, prosím o shovívavost, pakliže se případně objeví některé drobné nedostatky. Ty budu průběžně odlaďovat, takže se pak, stejně jako při nahrávání verzí s novými funkcemi, budete setkávat s odstávkou systému, kdy nebude možné přihlásit se. Jestliže nepůjde o záležitost vyloženě kritickou, budu se snažit činit tak ve vhodnou dobu a pouze na nezbytně nutný čas.

V případě dotazů a poznámek prosím využijte otevřenou diskuzi u 1. části .

Děkuji za pozornost,
Radim Hrbáč
administrace webu