Granty

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

» » 4. březen 2018

Název dotace: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa); č.j.: MŠMT – 2188/2017-1

Naše škola obdržela dotaci MŠMT ve výši 40 600,- Kč na dopravu žáků 1. stupně ze ZŠ do místa výuky plavání a zpět.

Dotaci lze použít na náklady roku 2018, vzniklé od 1. 1. 2018, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 6. 2018