Úřední deska

Seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

» » 29. duben 2019

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

Zveřejněno 30. 4. 2019

Na základě žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole Mýto, příspěvková organizace, okres Rokycany, podle ustanovení § 36, odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňujeme
seznam dětí přijatých i nepřijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

Registrační číslo Výsledek zápisu
1/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
2/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
3/2019 Zapsán do 1. ročníku
4/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
5/2019 Zapsán do 1. ročníku
6/2019 Zapsán do 1. ročníku
7/2019 Zapsán do 1. ročníku
8/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
9/2019 Zapsán do 1. ročníku
10/2019 Zapsán do 1. ročníku
11/2019 Zapsán do 1. ročníku
12/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
13/2019 Zapsán do 1. ročníku
14/2019 Zapsán do 1. ročníku
15/2019 Zapsán do 1. ročníku
16/2019 Zapsán do 1. ročníku
17/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
18/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
19/2019 Zapsán do 1. ročníku
20/2019 Zapsán do 1. ročníku
21/2019 Zapsán do 1. ročníku
22/2019 Zapsán do 1. ročníku
23/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
24/2019 Zapsán do 1. ročníku
25/2019 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
26/2019 Zapsán do 1. ročníku
27/2019 Zapsán do 1. ročníku

Zveřejněním tohoto seznamu škola splnila zákonnou povinnost.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může požádat o jeho vydání v kanceláři ředitelky školy.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rovněž rozhodnutí o odkladu bude zákonným zástupcům uchazečů bude doručeno.

Seznam též zveřejněn:

  • vstupní dveře školy
  • nástěnka v mezipatře školy
  • www.zs-myto.cz

Mýto 30. dubna 2019
Mgr. Lenka Helešicová
ředitelka školy