Nezařazené články

Maják – síť kolegiální podpory

» » 15. duben 2018

Od 1. 1. 2018 je naše škole zapojena v projektu Maják. Tento projekt vytváří síť center kolegiální podpory (CKP), která podporují pedagogy v získávání a sdílení vhodných informací, metod a přístupu k výuce v předmětech chemie, fyzika a biologie. Zároveň se zaměřuje na motivaci žáků k těmto předmětům.

Žáci si během Projektového odpoledne vyzkouší práci s moderními technologiemi v podobě senzorů Pasco, iTriangle nebo stavebnicí Lego. Žáci sami bádají a objevují zákonitosti přírodního a technického světa.