Školní akce

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků

» » 2. květen 2018
  • 26.4.2018

Ve čtvrtek 26.4. bylo pět žáků ze 4. a 5. třídy v Plzni na oblastním kole Hlídek mladých zdravotníků. Soutěžící plnili úkoly z techniky obvazování, transportu zraněných, poskytnutí první pomoci včetně resuscitace.

Zranění byla velmi zdařile namaskována na figurantech, jednalo se například o střep v ruce, zlomenou ruku, rozseklou hlavu.

Žáci si vedli velmi dobře a umístili se na 3. místě.