Školní akce

Lesní třída

» » 27. červen 2018

Žáci 2. třídy se zapojili do projektu Lesní třída – Lesní skřítci.

Zavedli si Lesní deníky, poznávali přírodu, seznámili se s životem některých lesních živočichů.
Vypravili se do lesa, kde hledali pobytová znamení zvířat a hráli doprovodné hry. Na závěr propojili vztahy mezi zvířaty a lesem, vznikl tzv. propojený les, a získali poděkování a malou odměnu za pomoc lesním skřítkům.