Práce žáků

Projekt Přírodovědné praktikum

» » 21. červenec 2010

Ve dnech 21. – 24. června tři skupiny žáků z deváté třídy provedly v rámci terénních praktik samostatný několikadenní průzkum v Mýtě, Holoubkově a Těškově, kdy týmy měly za úkol:

  • sledovat v obcích hustotu silniční dopravy a dodržování maximální rychlosti s využitím obecních radarů
  • provést průzkum místní půdy a vody s odebráním vzorků k provedení laboratorního rozboru v učebně chemie
  • zaznamenat typické zástupce místní přírody.

Zjištěné poznatky bylo třeba shrnout do vypracované zprávy v podobě powerpointové prezentace.

Účelem přírodovědných praktik bylo využití školních teoretických poznatků z více předmětů v praxi, systematická příprava materiálů a zpracování závěrů ve výstupu výpočetní techniky.

Jednotlivé týmy a vypracované prezentace:

Děkujeme zúčastněným za iniciativu a třebaže se občas něco málo tak úplně nepovedlo, celkově jsou práce zdařilé.