Úřední deska

Přechod na zálohové platby stravného

» » 13. listopad 2018

Rádi bychom Vás tímto informovali, že z důvodu zefektivnění plateb budeme od měsíce prosince 2018 přecházet na zálohové platby stravného. To znamená, že v měsíci listopadu vám budeme účtovat platbu za 10/2018 a doplatek zálohy na 12/2018, měsíc listopad bude uhrazen z jistiny (800,- Kč).

Zálohové platby pak budou probíhat vždy po 20. dnu v měsíci na měsíc následující, případné přeplatky za odhlášenou stravu se automaticky odečítají z následující zálohy. První platba v novém školním roce Vám bude z účtu inkasována již v srpnu, podle stravovacích zvyklostí z předchozího školního roku, po odevzdání přihlášky na nový školní rok (možné zaslat mailem na e-mailovou adresu školní jídelny) bude strávník přihlášen na měsíc září. Poté již budeme přihlašovat stravu každý měsíc automaticky do výše konta na stravovacím účtu. Poslední záloha proběhne v měsíci květnu na měsíc červen. Konečné vyúčtování a vrácení přeplatků na bankovní účty proběhne v měsíci červenci.