Úřední deska

Informace k přijímacímu řízení

» » 18. listopad 2018

Harmonogram přijímacího řízení na střední školy, úkoly, termíny, odpovědnost je uveden v Souboru pedagogicko organizačních informací MŠMT pro školní rok. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018. Škola vydá do 30. 11. těmto žákům zápisový lístek. Formuláře přihlášek ke studiu na střední škole jsou ke stažení například na stránkách MŠMT