Školní akce

Výtvarná soutěž - 1. místo

» » 27. listopad 2018

V loňském školním roce se žáci šesté a sedmé (letošní 7. a 8.) třídy zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené ČNB o návrh pamětní stokorunové bankovky.

Blahopřejeme Nicol Novákové, která se svým návrhem bankovky zvítězila! Děkujeme též paní učitelce Karlovcové za odborné vedení.

Kromě ceny pro vítěze (pamětní bankovky 100 Kč vydané k příležitosti 100. výročí vzniku československé koruny a návštěvy Státní tiskárny cenin v Praze) vyhrála Nicol pro svoji třídu VIP exkurzi do expozice ČNB Lidé a peníze v Praze.

Autoři vítězných prací a jejich zákonní zástupci budou dále pozváni na slavností vernisáž výstavy 100 let česko-slovenské koruny, která se bude konat 31. 1. 2019 na Pražském hradě, kde jim budou předána ocenění.

Podívejte se na výsledky soutěže

Vítězná práce: