Školní akce

Turistický den - 1. a 2. třída

» » 26. červen 2019
  • 24.6.2019

V pondělí vyrazila 2. třída společně s 1. třídou v rámci turistického dne na výšlap ke kapličce a odtud ke krásnému místu v lese „U křížku“. Zde si děti na ohništi opekly buřty. Potom si stavěly domečky z přírodních materiálů, sbíraly borůvky a užívaly si příjemného lesního prostředí.