Školní akce

EduBus – mobilní laboratoř

» » 10. říjen 2019
  • 8.10.2019

V úterý k nám zavítal Edubus – výukový autobus upravený jako laboratoř. Pokusy se suchým ledem čekaly na páťáky, šesťáky a vybrané žáky ze sedmé třídy.

Na začátku hodiny proběhla krátká intenzivní výuka spojená se seznámením s bezpečností při pokusech. Vzhledem k tomu, že probíhala za pomocí tabletů a interaktivní tabule, žáky zaujala a vše rychle ubíhalo. Pak už došlo na vlastní pokusy, které byly celkem čtyři. Žáci si zopakovali pojmy týkající se skupenství látek a jejich přeměny, vlastnosti látek a některé fyzikální veličiny. Pojmenovali si základní chemické nádobí. Srovnávali vlastnosti obyčejného ledu a suchého ledu, vytvářeli hypotézu, kterou následně pokusem ověřovali.

Výuka všechny velice bavila, nejvíce úspěchu měl „výbušný“ pokus při zkoumání chování suchého ledu v uzavřené nádobě.