Školní akce

Medové snídaně

» » 14. listopad 2019
  • 22.10.2019

Program seznámil žáky 1. stupně s procesem vzniku medu, informoval je o významu chovu včel pro zemědělství a biodiverzitu krajiny a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Součástí byla také ochutnávka medu.