Školní akce

Projekt finanční gramotnost

» » 25. listopad 2019
  • 19.-21.11.2019

Projektové dny zaměřené na finanční gramotnost čekaly naše žáky z 8. a 9. třídy v úterý, středa byla projektovým dnem pro 6. a 7. třídu a ve čtvrtek se vzdělávali čtvrťáci a páťáci.

Žáci pracovali ve čtyřčlenných skupinách, které jim určil los. Na začátku si vybrali modelovou rodinu (4. a 5. třída jen jednoho člověka), zjistili její příjmy a měli za úkol ji provést jedním měsícem života bez dluhů. Museli bydlet, jíst, počítat s dopravou do práce či školy, nakupovat hygienické potřeby, léky, oblečení a podobně, vše v různých cenových relacích. Zásadou jednoduše bylo neutratit všechno. Je to o tom, za co se utrácí, kolik co stojí a co si můžu dovolit. Žáci se tak setkali s pojmy jako zbytné a nezbytné potřeby, často byli překvapeni, že více než polovinu příjmu vydali za bydlení (nájem či splátku hypotéky), jídlo a dopravu.

Projekt realizovala nadace yourchance o.p.s.