Školní akce

Školou chodí Mikuláš ...

» » 6. prosinec 2019
  • 5.12.2019

…a taky čerti a andělé. Zlobivé kárají, hodné obdarují. Podívali se také, jak si vedou žáci čertí školy.

Jako každý rok si zábavu pro mladší spolužáky a žáčky mateřské školy připravili žáci 9. ročníku.