Práce žáků

Holubičky

» » 2. leden 2020

Holubičky děvčat z 8. třídy vyrobené při pracovních činnostech. Momentálně krášlí 8. třídu.