Úřední deska

Informace pro rodiče žáků mladších 10 let

» » 10. březen 2020

V případě uzavření školského nebo dětského zařízení z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události má zaměstnanec nárok na ošetřovné, protože musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let.

V takovém případě zaměstnanec uplatní nárok na ošetřovné a dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“.

Část A tiskopisu potvrdí škola, do které dítě chodí. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. V případě vystřídání se v péči o dítě další oprávněnou osobou vyplní tato osoba požadované údaje v části B tiskopisu a předá svému zaměstnavateli.

Tiskopis ke stažení zde: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let.pdf

O žádost o ošetřovné žádejte přednostně elektronickou cestou ředitelku školy reditel.zs@mestomyto.cz, do e-mailu prosím uveďte: jméno, příjmení žáka a jeho rodné číslo.